header banner
Default

Dit jaar zijn er meer handhavingsacties uitgevoerd door de Securities and Exchange Commission vanwege de crypto-oorlog


De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) hanteert nu al drie jaar een bijzonder hard beleid voor de crypto-industrie. Het heeft al talloze bedrijven in de sector aangeklaagd, en 2023 was hier niet anders in. De beleidsmaker noemt afgelopen jaar ‘impactvol’.

Zaak tegen ‘Crypto koning’ FTX krijgt geen tweede ronde Overheid en regulatie 18/11/2023

SEC pakt crypto-industrie hard aan

VIDEO: BITCOIN IS DOOMED! BTC ETF's Gaan Afgekeurd Worden door de SEC! 🚨🚨🚨
Corné Marchand

In een persbericht beschrijft de commissie wat het tot dusverre heeft bereikt in 2023. Zo beschrijft de SEC dat het verschillende criminelen het leven erg moeilijk heeft gemaakt. Denk daarmee aan bedrijven die deden aan vormen van ponzifraude, waarmee het enkele honderden miljoen dollars aan activa heeft geconfisqueerd. Het aantal handhavingsacties zou dit jaar al 3% hoger liggen dan in 2022.

Ook heeft het financiële sociale media-influencers hard heeft aangepakt. Deze ‘finfluencers’ zouden investeerders hebben misleid, onder andere door systematisch in samenwerking met crypto-bedrijven tokens te promoten. Denk daarbij aan samenwerkingen tussen Justin Bieber en NFT-uitgever Yuga Labs, of Paris Hilton en hetzelfde bedrijf. In 2022 gaf de SEC Kim Kardashian een boete van 1,26 miljoen dollar voor het promoten van een regelrechte scam.

Ook zijn verschillende bekende bedrijven uit de crypto-industrie gestraft. Uiteraard noemt de beleidsmaker de lopende zaken tegen Binance en Coinbase, maar ook de succesvolle rechtszaken tegen Bittrex, Celsius, Kraken, en Nexo. Eerstgenoemde besloot om volledig uit de Verenigde Staten te vertrekken, omdat het niet opgewassen was tegen de strenge regels. Kraken en Nexo betaalden boetes van respectievelijk 30 miljoen dollar en 22,5 miljoen dollar.

Verder klaagde de SEC de voormalige FTX-auditor Prager Metis aan, omdat het 62 bedrijven zou hebben geholpen met het schenden van de effectenwetgeving. Echter zou dit niet direct met de crypto-industrie te maken hebben gehad.

Advertisement

SEC vangt kritiek voor bitcoin beleid

VIDEO: THEY ARE LYING TO YOU ABOUT the BITCOIN ETFs | Crypto Crash Explained
Altcoin Daily

Afgelopen jaar was ‘erg productief en impactvol’ met betrekking tot ‘crypto-asset securities’. Uit het taalgebruik blijkt maar wat duidelijk dat de SEC nog altijd niet gesteld is op crypto, en dat het nog steeds vindt dat praktisch alle cryptocurrencies in feite effecten zijn. Onder effecten verstaan we aandelen, obligaties en sommige andere beursgenoteerde financiële producten.

Een groot deel van de crypto-sector is erg sceptisch op de SEC, omdat het de industrie bewust kapot zou reguleren. Ripple-CEO Brad Garlinghouse noemde SEC-directeur Gary Gensler begin dit jaar zelfs een dictator. Of de SEC de crypto-industrie hard maar rechtvaardig of juist té hard reguleert houden we open voor interpretatie.

Post Views: 803

Sources


Article information

Author: Kevin Torres

Last Updated: 1704340562

Views: 1191

Rating: 3.9 / 5 (116 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kevin Torres

Birthday: 1955-07-05

Address: 57663 Mackenzie Glen, Josestad, AR 90347

Phone: +3893805841654365

Job: Firefighter

Hobby: Arduino, Stargazing, Playing Guitar, Stamp Collecting, Survival Skills, Traveling, Mountain Climbing

Introduction: My name is Kevin Torres, I am a fearless, unyielding, irreplaceable, rich, Gifted, striking, radiant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.